Latest Entries »

Komeet Catalina

De komeet is zichtbaar aan onze ochtendhemel tussen 19 november en 12 februari, en aan de avondhemel tussen 5 januari en 12 februari. Het meest gunstige moment om de komeet te bekijken vanuit onze streken is rond 8 januari. De komeet kan dan met het blote oog waargenomen worden. Een verrekijker (in de hand of op statief) kan echter helpen om meer detail te zien.
Zoek in het noorden tussen de grote en kleine beer.

meteorenzwerm Geminiden

geminiden 2015De meteorenzwerm Geminiden bereikt op maandag 14 december 2015 rond 16:15 uur zijn maximum. Rond 02:30 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 70°) aan de hemel. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo’n 120 meteoren per uur te verwachten. De meteoren zijn gemiddeld snel, gelig van kleur, vaak helder en hebben korte sporen. Rond 08:00 uur gaat het schemeren en om 08:41 uur komt de Zon op. De Maan stoort niet. Het beste moment om Geminiden waar te nemen is rond 22:45 uur (zie het kaartje). Dat is circa 6 uur na het moment van het maximum, wat ongunstig is voor een meteorenzwerm met een dermate korte piek. Daardoor zijn ten minste 30% minder meteoren te zien dan in het ideale geval. De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 44° boven de horizon, in het oosten. In onze streken zijn dan vermoedelijk altijd nog circa 65 meteoren per uur van deze zwerm te zien. Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er in totaal circa 72 meteoren per uur zichtbaar.

Over het algemeen zijn de de meteoren van een zwerm niet alleen op de dag van het maximum zichtbaar, maar de Geminiden zijn bijzonder scherp gepiekt, en de zwerm duurt niet veel langer dan 21 uur. Een dag voor of na het maximum is nog slechts 21% van het piekaantal meteoren per uur te zien. De snelheden van de meteoren van de Geminiden zijn gemiddeld: zo’n 35 km/s, dat is circa 124560 km/uur! Er is geen speciale apparatuur nodig om meteoren waar te kunnen nemen. Het blote oog, een heldere hemel, een ligstoel, warme kleren en wat geduld zijn de belangrijkste benodigdheden.

De Geminiden zijn bijzonder doordat het moederobject geen komeet is maar de planetoïde (en mogelijk uitgedoofde komeet) Phaethon. Een andere bijzonderheid is dat de Geminiden pas in 1862 voor het eerst werden gezien, en sinds die tijd in hevigheid zijn toegenomen. De verwachting is dat het aantal meteoren in de komende eeuw af zal gaan nemen, totdat de zwerm niet meer zichtbaar is.

Bron: hemel.waarnemen.com

meteorenzwerm Leoniden

leoniden 2015De meteorenzwerm Leoniden bereikt op woensdag 18 november 2015 rond 1 uur zijn maximum. Rond 07:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 60°) aan de hemel. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo’n 13 meteoren per uur te verwachten. De meteoren zijn snel en de zwerm is bekend vanwege zijn regens in 1799, 1833, 1866, 1966 en 1999. Rond 07:30 uur gaat het schemeren en om 08:04 uur komt de Zon op. De Maan stoort niet. Het beste moment om Leoniden waar te nemen is rond 05:45 uur (zie het kaartje). De radiant staat op dat moment zo’n 56° boven de horizon, in het zuidoosten. Er zijn dan bij ons ieder uur naar schatting ongeveer 9 meteoren van deze zwerm zichtbaar. Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er in totaal circa 30 “vallende sterren” per uur te zien.

De meteoren van de meeste zwermen verschijnen niet allemaal op de dag van het maximum. Zo is gedurende circa 3.0 dagen rondom het maximum meer dan 50% van het maximale aantal meteoren (5 per uur) van de Leoniden te zien. Tot 4 dagen voor en na het maximum zijn nog meteoren van deze zwerm te herkennen. De zwerm heeft daarmee een relatief korte piek. Er zijn dus nog meer kansen, voor het geval het in de nacht van het maximum niet helder is. Iedere dag verder weg van het maximum zijn er echter wel ongeveer 40% minder meteoren per uur te zien. De snelheden van de meteoren van de Leoniden zijn behoorlijk hoog: zo’n 71 km/s, dat is circa 253800 km/uur! Er is geen speciale apparatuur nodig om meteoren waar te kunnen nemen. Wanneer het helder is, volstaat het blote oog. Een ligstoel en voldoende kleding zorgen voor (extra) comfort.

De Leoniden zijn een van de bekendste meteorenzwermen aan onze sterrenhemel, doordat ze verschillende malen extreem hoge activiteit hebben vertoond. De sterrenregen van de ochtend van 13 november 1833 was met name in Noord-Amerika indrukwekkend (zie de afbeelding links). Ooggetuigen rapporteerden tot 1000 meteoren per minuut, waaronder veel vuurbollen, gedurende ongeveer een half uur. Het spektakel was de aanleiding voor een aantal onderzoekers om te proberen de aard van de “vallende sterren” te achterhalen, wat wel wordt gezien als de geboorte van de meteoren-astronomie. Uit historische bronnen blijkt dat een sterrenregen van de Leoniden waarschijnlijk al in het jaar 855 werd waargenomen, in Bagdad, en in 902 in Egypte en Italië. Ook in 1771, 1799, 1832/3, 1866/7, 1966 en 1999 zijn meteorenregens gezien, terwijl in andere jaren die in de circa 33-jarige cyclus passen verhoogde maar minder extreme activiteit werd waargenomen. Die cyclus komt overeen met de baanperiode van de bronkomeet 55P/Temple-Tuttle. Mogelijk volgt een nieuwe periode van verhoogde activiteit in de jaren 2033–2035, al vindt niet iedere 33 jaar een meteorenregen plaats, en is de verwachting dat de regens in de komende eeuwen minder frequent worden, totdat ze geheel verdwenen zijn.

Bron: hemel.waarnemen.com

meteorenzwerm Orioniden

orioniden 2015De meteorenzwerm Orioniden bereikt op donderdag 22 oktober 2015 rond 15 uur zijn maximum. De radiant van de zwerm staat rond 06:00 uur in het hoogste punt aan de hemel, op 54° boven de horizon. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo’n 23 meteoren per uur te verwachten. De meteoren zijn snel en hebben nalichtende sporen. Rond 07:45 uur gaat het schemeren en om 08:18 uur komt de Zon op. De Maan is voor ongeveer 65% verlicht , maar gaat om 02:37 uur onder. Bij ons zijn ieder uur vermoedelijk ongeveer 15 meteoren zichtbaar van deze zwerm. Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er in totaal circa 33 “vallende sterren” per uur te zien.

De meteoren van de meeste zwermen verschijnen niet allemaal op de dag van het maximum. Zo is gedurende circa 5 dagen rondom het maximum meer dan 50% van het maximale aantal meteoren (8 per uur) van de Orioniden te zien. Tot 11 dagen voor en na het maximum zijn nog meteoren van deze zwerm te herkennen. Probeer dus ook enkele nachten voor en na het maximum meteoren waar te nemen. Wel is iedere dag die je eerder voor het maximum, of later na het maximum waarneemt het aantal meteoren dat zichtbaar is circa 20% kleiner. De typische snelheden van de meteoren in deze zwerm zijn met circa 66 km/s (ongeveer 237240 km/uur) relatief hoog. Er is geen speciale apparatuur nodig om meteoren waar te kunnen nemen. Het blote oog, een heldere hemel, een ligstoel, warme kleren en wat geduld zijn de belangrijkste benodigdheden.

De Orioniden vormen een van de rijkere meteoorzwermen aan onze hemel. Ze worden veroorzaakt door het afval van de bekende komeet Halley, net als de η-Aquariden in mei. De meteoren lijken te komen uit het bekende heldere wintersterrenbeeld Orion. In 1993 werd onverwacht verhoogde activiteit van de Orioniden waargenomen. Dit duidt er mogelijk op dat er lokale opeenhopingen zitten in de stroom van meteoroïden die rond de Zon beweegt. Er zijn aanwijzingen dat het aantal meteoren vaker variëert, waardoor er dit jaar mogelijk meer of minder meteoren zichtbaar zijn dan voorspeld.

bron: hemel.waarnemen.com

Totale maansverduistering

maansverduistering_2015In de nacht van maandag 28 september 2015 vindt een totale maansverduistering plaats. De eclips is in zijn geheel zichtbaar vanuit Nederland en België. De eclips begint om 02:11 uur en staat bij het maximum, om 04:48 uur, op een hoogte van circa 24° (in Utrecht). De eclips eindigt om 07:24 uur. Een totale maansverduistering kan erg indrukwekkend zijn. Tijdens de totaliteit bevindt de Maan zich volledig in de kernschaduw van de Aarde en valt er geen direct zonlicht meer op de Maan. Echter, een beetje zonlicht valt door de aardatmosfeer en wordt gebroken, waardoor dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken. Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de Maan komt. Doordat de verduistering erg centraal is, is dit effect bij deze eclips bijzonder sterk.
Het kaartje laat de verduistering zien. Op de kaart zijn de kernschaduw (umbra, donkere cirkel in het midden van het kaartje) en bijschaduw (penumbra, de minder donkere ring om de kernschaduw) van de Aarde weergegeven, met een afbeelding van de Maan voor verschillende momenten. De kaart is gemaakt in horizontale projectie, dat wil zeggen dat boven aan de hemel (het zenit) ook boven aan het kaartje is en geldt ruwweg voor onze streken. De nummers in het kaartje komen overeen met de tabel. In de tabel staan de gedetailleerde gegevens van de eclips.

1: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:        28/09   02u10m55s
2: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:    28/09   03u07m26s
3: Totale eclips begint:                                               28/09   04u11m22s
4: Maximum eclips:                                                    28/09   04u47m42s
5: Totale eclips eindigt:                                              28/09   05u24m03s
6: Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:    28/09   06u27m58s
7: Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:        28/09   07u24m30s

Bron: hemel.waarnemen.com

Over het ontstaan van maansverduisteringen lees je hier

Over de magische en astrologische aspecten van een maansverduistering lees je hier

De meteorenzwerm Perseïden

perseiden 2015De meteorenzwerm Perseïden bereikt op donderdag 13 augustus 2015 rond 13 uur zijn maximum. De radiant van de zwerm staat rond 07:30 uur in het hoogste punt aan de hemel, op 84° boven de horizon. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo’n 85 meteoren per uur te verwachten. De meteoren zijn helder en snel en hebben nalichtende sporen. Rond 05:45 uur gaat het schemeren en om 06:21 uur komt de Zon op. De Maan komt om 06:15 uur op, is voor ongeveer 3% verlicht en stoort niet. Het beste moment om Perseïden waar te nemen is rond 03:30 uur (zie het kaartje). De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 58° boven de noordoostelijke horizon. In onze streken zijn dan vermoedelijk circa 55 meteoren per uur van deze zwerm te zien. Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er in totaal circa 68 “vallende sterren” per uur te zien.

Over het algemeen zijn de de meteoren van een zwerm niet alleen op de dag van het maximum zichtbaar. Zo is gedurende circa 3.1 dagen rondom het maximum ruim 50% van het maximale aantal meteoren (28 per uur) van de Perseïden te zien. Tot 12 dagen voor en na het maximum zijn nog meteoren van deze zwerm te herkennen. De zwerm heeft daarmee een relatief korte piek. Er zijn dus nog meer kansen, voor het geval het in de nacht van het maximum niet helder is. Wel is iedere dag die je eerder voor het maximum, of later na het maximum waarneemt het aantal meteoren dat zichtbaar is circa 40% kleiner. De typische snelheden van de meteoren in deze zwerm zijn met circa 59 km/s (ongeveer 213840 km/uur) relatief hoog. Meteoren waarnemen kan zonder speciale instrumenten. Het blote oog, een heldere hemel, een ligstoel, warme kleren en wat geduld zijn de belangrijkste benodigdheden.

De Perseïden vormen waarschijnlijk de meest bekende meteorenzwerm, zowel doordat dit een van de rijkste zwermen van het noordelijk halfrond is als door het feit dat het maximum van de zwerm bij ons in de zomervakantie plaatsvindt. De meteoren werden al in het jaar 36 gezien door de Chinezen, maar vreemd genoeg werd pas in 1835 duidelijk dat het hier om een jaarlijkse zwerm ging. De bron van de Perseïden is de komeet 109P/Swift-Tuttle met een periode van 133 jaar, en rond de perihelia van 1862 en 1992 werd een verhoogde activiteit van de meteoren waargenomen. De meteoroïden die de Perseïden veroorzaken bevinden zich voornamelijk net buiten de baan van de Aarde om de Zon, zodat de Aarde net langs de hoofdmoot beweegt. Iedere 12 jaar brengt de planeet Jupiter een aantal meteoroïden uit hun baan, waardoor ze in de aardbaan terecht komen en er verhoogde activiteit te zien is. Dit gebeurde voor het laatst in 2004, en mogelijk opnieuw in 2016. Verhoogde activiteit doordat de Aarde door een dichter komeetspoor trekt wordt verwacht voor 2016–2018.

lyriden 2015De meteorenzwerm Lyriden bereikt op donderdag 23 april 2015 rond 4 uur zijn maximum. Rond 06:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 71°) aan de hemel. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo’n 13 meteoren per uur te verwachten. De meteoren zijn snel en helder en vertonen soms vuurbollen. Rond 05:45 uur gaat het schemeren en om 06:26 uur komt de Zon op. De Maan is voor ongeveer 20% verlicht , maar gaat om 01:04 uur onder. Het beste moment om Lyriden waar te nemen is rond 03:45 uur (zie het kaartje). De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 61° boven de horizon, in het oostzuidoosten. In onze streken zijn dan vermoedelijk circa 9 meteoren per uur van deze zwerm te zien. In totaal zijn er, door meteoren van andere zwermen en sporadische meteoren, circa 16 “vallende sterren” per uur te zien.

De meteoren van de meeste zwermen verschijnen niet allemaal op de dag van het maximum. Zo is gedurende circa 2.8 dagen rondom het maximum meer dan 50% van het maximum aantal meteoren per uur (4) van de Lyriden te zien. Tot 4 dagen voor en na het maximum zijn nog meteoren van deze zwerm te herkennen. De zwerm heeft daarmee een relatief korte piek. Er zijn dus nog meer kansen, voor het geval het in de nacht van het maximum niet helder is. Wel is iedere dag die je eerder voor het maximum, of later na het maximum waarneemt het aantal meteoren dat zichtbaar is circa 40% kleiner. De typische snelheden van de meteoren in deze zwerm zijn met circa 47 km/s (ongeveer 168480 km/uur) vrij gemiddeld. Meteoren waarnemen kan zonder speciale instrumenten. Het blote oog, een heldere hemel, een ligstoel, warme kleren en wat geduld zijn de belangrijkste benodigdheden.

De Lyriden zijn de oudst bekende meteorenzwerm; zeker 2600 jaar geleden werden ze al opgemerkt. Het feit dat de piek van de zwerm nog zo scherp is heeft vemoedelijk te maken met het feit dat de baan van de zwerm nauwelijks verstoord wordt door planeten. De meteoren zijn afkomstig van de komeet C/1861 G1 Thatcher en zijn hiermee de sterkste meteorenzwerm die een langperiodieke komeet als bron hebben. Tijdens het maximum van de Lyriden is ook de kleinere zwerm μ-Virginiden actief, en zijn enkele achtergrondmeteoren te verwachten. De Lyriden zijn te herkennen aan hun hogere snelheid, en natuurlijk uit het feit dat ze uit het grensgebied van de sterrenbeelden Lier en Hercules lijken te komen. De Lyriden vertonen soms heldere vuurbollen, die af en toe een rookachtig spoor kunnen nalaten.

Meteoren worden in de volksmond ook wel vallende sterren genoemd. In werkelijkheid gaat het niet om sterren die vallen, maar om minuscule stukjes steen en gruis die onder hoge snelheden de aardatmosfeer binnenkomen en op ongeveer 80–120 km hoogte verdampen. Een meteorenzwerm is een verzameling van meteoren die rond dezelfde tijd en in hetzelfde gebied aan de hemel zichtbaar zijn. De meteoren lijken uit één punt aan de hemel te komen, dat we de radiant noemen. Deze beweging wordt veroorzaakt door zowel de beweging van de meteoren zelf als door de baansnelheid van de Aarde.

Martin Luther King

KeepTheDreamAliveMartin Luther King (geboren 15 januari 1929)was een dominee, een politiek leider en een vooraanstaand lid van de burgerrechtenbeweging in Amerika. King stond op voor de gelijkheid van burgers, ongeacht ras, kleur of religie. Hij werd beroemd om zijn geweldloos verzet tegen de rassenscheiding en zijn bewogen toespraken.Tijdens de betoging in 1963 hield hij op de trappen van het Lincoln Memorial zijn legendarische toespraak “I Have a Dream”.Deze toespraak inspireerde mensen overal ter wereld. Een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Op 4 april 1968 werd Martin Luther King op 39 jarige leeftijd doodgeschoten op het balkon van een motel in Memphis (Tenessee).

“I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state, sweltering with the heat of injustice and sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
I have a dream today.”

Clyde Tombaugh in 1931 met de telescoop waarmee hij Pluto ontdekte.

Clyde Tombaugh in 1931 met de telescoop waarmee hij Pluto ontdekte.

New Horizons is de eerste onbemande ruimtesonde die sinds 19 januari 2006 onderweg is naar Pluto. Op 14 juli 2015 zal het met hoge snelheid de dwergplaneet met zijn maan Charon passeren en gedetailleerde foto’s kunnen maken. Alle kenmerken moeten natuurlijk een naam hebben en het publiek mag daarover meebeslissen. Want volgens het SETI instituut “is Pluto van ons allemaal”. Er is een campagne gestart waar wij een naam kunnen voorstellen of mogen stemmen op een naam die al is voorgesteld. De namen moeten een relatie hebben met mythologie of de geschiedenis van de exploratie van het heelal.

Volg de link om mee te beslissen: http://ourpluto.seti.org

De campagne zal 7 April eindigen.

Het worden spannende tijden, want iedere astronoom kijkt reikhalzend uit naar wat er te zien valt. Pluto is zo ver weg dat ook met de Hubble telescoop slechts vage contouren te zien zijn. Ook hoopt men dan te kunnen ontdekken of Pluto daadwerkelijk een dwergplaneet is of onderdeel van de kuipergordel. Na de passage zal New Horizon nog onderzoek doen naar objecten in de kuiper gordel. Als deze missies zijn afgerond zal de sonde eindeloos verder het heelal in vliegen.

Een grappig Detail: Aan boord is een klein deel van de as van de in 1997 overleden ontdekker van Pluto, Clyde Tombaugh.

Afbeelding

mirakel:  Een wonderbaarlijke of onbegrijpelijke gebeurtenis.

ommegang:  Religieuze processie. De naam betekent oorspronkelijk “(rond)om [de kerk of de stad] gaan”

Altijd weer intrigerend om te lezen hoe eeuwenoude tradities zich handhaven:

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 21 maart 2015.

Het Mirakel:

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, ‘dese gracie ende ghenade’ openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen.

lees meer HIER

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 127 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: